25 marca 2020 roku wideokonferencja Komendanta Głównego PSP