Czujka na straży (…) W regionie ruszyła kampania społeczna.