Akcja edukacyjna dla użytkowników dróg – MOP Otłoczyn