Aktualności

26 marca 2020

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu związane z epidemią COVID-19 na terenie naszego regionu

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu od 16 marca 2020 r. włączyli się do działań wspomagających walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na terenie naszego regionu. Działania polegają na zabezpieczeniu miejsc ewentualnej segregacji […]
26 marca 2020

Działania kujawsko-pomorskich strażaków w związku z koronawirusem

Kujawsko-pomorscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach mających na celu zwalczanie oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu uczestniczy w wideokonferencjach i odprawach zdalnych z Komendantem Głównym PSP, Wojewodą […]
26 marca 2020

Przewóz próbek Covid-19

Zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Komenda Powiatowa PSP w Lipnie realizuje przewóz próbek do laboratoriów z powiatów: lipnowskiego, rypińskiego, włocławskiego i radziejowskiego. W dniach 17 i 18 marca 2020 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Lipnie […]
26 marca 2020

Działania KP PSP w Chełmnie i ochotniczych straży pożarnych powiatu chełmińskiego związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań w Europie na chorobę COVID-19, jak również rozprzestrzenianiem się zakażenia na obszarze Polski, w celu zmniejszenia ryzyka ekspozycji na zarażenie, komendant główny Państwowej Straży […]
26 marca 2020

Pomoc mogileńskich strażaków w walce z koronawirusem

W odpowiedzi na prośbę Starosty Mogileńskiego Bartosza Nowackiego zarządzającego Powiatowym Sztabem Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie zdecydował o użyczeniu namiotu szkieletowego znajdującego się na wyposażeniu KP PSP […]
16 kwietnia 2020

Działania brodnickich strażaków w związku z koronawirusem

W dniu 15 kwietnia 2020 r. przed wejściem głównym do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej rozstawione zostały dwa namioty, które będą stanowiły polową izbę przyjęć. W namiotach będzie prowadzona wstępna segregacja […]
15 kwietnia 2020

Dalsze działania związane z koronawirusem w powiecie bydgoskim

Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego nieustannie prowadzą różnorodne działania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie kraju. Rozstawione zostały namioty przy kolejnych izbach przyjęć dwóch […]
15 kwietnia 2020

Działania strażaków ochotników wspomagające walkę z koronawirusem na terenie powiatu aleksandrowskiego

W związku ze stanem epidemii w Polsce, którą spowodował koronawirus SARS-Cov-2 wywołujący chorobę COVID-19, Państwowa Straż Pożarna oraz podmioty wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w całym kraju podejmują wysiłki w walce z tym […]
14 kwietnia 2020

Działania kujawsko-pomorskich strażaków w związku z koronawirusem

Odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, dostosowane do charakteru działań, strażacy PSP i OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego realizują czynności mające na celu zwalczanie oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kierownictwo Państwowej […]