Arkadiusz Piętak

30 września 2020

Wręczenie odznaczeń dla funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz voucherów dla jednostek OSP

W dniu 24 września 2020 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wyróżnionym funkcjonariuszom w woj. kujawsko-pomorskim, wręczenia voucherów jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętui wyposażenia jednostek oraz na termomodernizację […]
29 września 2020

Ćwiczenia na terenach leśnych

W dniu 25.09.2020 r. odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu brodnickiego podczas symulowanego pożaru lasu. Ćwiczenia odbyły się na terenach leśnych Leśnictwa Brodniczka Nadleśnictwa Skrwilno. Celem […]
29 września 2020

Wręczenie odznaczeń dla funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz voucherów dla jednostek OSP

W dniu 25 września 2020 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz resortowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa […]
28 września 2020

125 lecie OSP Gębice

26 września 2020 r. w Gębicach odbyły się uroczystości związane z obchodami 125 – lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  Druhowie i zaproszeni goście zebrali się godzinie 13.30  przy Domu Strażaka […]
25 września 2020

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim od dnia 25 września 2020 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej Nabór prowadzony będzie na stanowiska STAŻYSTA w służbie przygotowawczej w zmianowym rozkładzie […]
30 września 2020

Wręczenie odznaczeń dla funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz voucherów dla jednostek OSP

W dniu 24 września 2020 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wyróżnionym funkcjonariuszom w woj. kujawsko-pomorskim, wręczenia voucherów jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętui wyposażenia jednostek oraz na termomodernizację […]
29 września 2020

Ćwiczenia na terenach leśnych

W dniu 25.09.2020 r. odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu brodnickiego podczas symulowanego pożaru lasu. Ćwiczenia odbyły się na terenach leśnych Leśnictwa Brodniczka Nadleśnictwa Skrwilno. Celem […]
29 września 2020

Wręczenie odznaczeń dla funkcjonariuszy PSP i druhów OSP oraz voucherów dla jednostek OSP

W dniu 25 września 2020 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz resortowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa […]
28 września 2020

125 lecie OSP Gębice

26 września 2020 r. w Gębicach odbyły się uroczystości związane z obchodami 125 – lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  Druhowie i zaproszeni goście zebrali się godzinie 13.30  przy Domu Strażaka […]