AUTOSTRADA 2019 Ćwiczenia sprawdzające założenia Planu Działań Ratowniczych dla Autostrady A1