Bezpieczeństwo podczas zdarzeń z udziałem LNG – szkolenie