Wydział Budżetu i Rachunkowości

mł. bryg. mgr Marek Stańczak

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580110


mgr Małgorzata Majewska

Zastępca Naczelnika Wydziału