Centralne Obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej