Dziękczynienie w Rodzinie – strażacy wspierali wydarzenie