Egzamin kończący ,,Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”