Ratownictwo specjalistyczne

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Bydgoszcz – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Włocławek 1 – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Bydgoszcz – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Bydgoszcz – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Bydgoszczy

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Włocławek – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Toruń – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Toruniu

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Chełmża – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Toruń – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Toruniu i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Kujawy – grupa funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie