Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

nadbryg. mgr inż. Janusz Halak

Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

56 6580124


mł . bryg. mgr Jacek Kaczmarek

Z-ca Kujawsko - Pomorskego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

56 6580124


st. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski

Z-ca Kujawsko - Pomorskego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

56 6580124


Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.30-16.30.

Przyjęcie powinno być poprzedzone zgłoszeniem listownym lub telefonicznym.
Adres: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32; tel. 056-65 80 124.

W sprawach niecierpiących zwłoki skargi i wnioski przyjmowane są o każdej porze przez strażaków pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

  • 14:30 – 16:30