Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

nadbryg. mgr inż. Janusz Halak

Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

56 6580124


mł . bryg. mgr Jacek Kaczmarek

Z-ca Kujawsko - Pomorskego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

56 6580124


st. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski

Z-ca Kujawsko - Pomorskego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

56 6580124


W sprawie skarg i wniosków Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki przyjmuje interesantów w każdy

  • 14:30 – 16:30