Kontakt

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
ul. Prosta 32
87-100 Toruń
tel. +48 56 6580124
faks +48 56 6575733
straz@kujawy.psp.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
NIP 956-10-44-672

Inspektor Ochrony Danych
ul. Prosta 32
87-100 Toruń
tel. +48 56 6197314
iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu
mł. bryg. Arkadiusz Piętak
tel. +48 56 6580165
kom. +48 667672464

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP w Toruniu
tel. +48 56 6580100
faks +48 56 6575732
wskr@kujawy.psp.gov.pl

Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu
Ośrodek Szkolenia

ul. Toruńska 72
87-152 Łubianka
tel. +48 56 6197300
osrodek@kujawy.psp.gov.pl