Kontrola obszarów leśnych w powiecie nakielskim oraz ćwiczenia z udziałem Sił i Środków Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego