Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

bryg. mgr inż. Marceli Pilewski

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580117


st. kpt. Ewa Piotrowska

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580116