Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

bryg. mgr Roman Kukliński

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580114


bryg. mgr inż. Marceli Pilewski

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580117