Kręci mnie bezpieczeństwo

Akcja “Kręci mnie bezpieczeństwo” rozpoczęła się 24 kwietnia 2017 roku jako nowa nowa kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem – w domu, w szkole, na wycieczkach i piknikach, podczas wypoczynku w górach i nad wodą, jazdy na rowerze itd.

Każde działanie PSP czynione w ramach prewencji społecznej wpisuje się w zakres ww. kampanii. Realizatorami akcji są służby podległe MSWiA, które niemal każdego dnia spotykają się z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, przypominając im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Owe działania to zarówno akcje własne strażaków, jak i te realizowane wspólnie z innymi służbami.