Wydział Kwatermistrzowski

bryg. mgr inż. Wojciech Kubiak

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580144


st. kpt. mgr Tomasz Becinski

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580157