Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego zakończył służbę w PSP