Narada informacyjno-szkoleniowa z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi w KP PSP w Golubiu‑Dobrzyniu