Narada komendantów gminnych OSP oraz naczelników OSP z terenu powiatu włocławskiego, włączonych do KSRG