Narada roczna kadry kierowniczej PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego