Nowy sprzęt z RPO dla strażaków OSP z powiatu wąbrzeskiego i grudziądzkiego