Oficer Prasowy KW PSP

Zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu
(wg Zasad współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
ze środkami masowego przekazu z dnia 22.11.2012 roku

Informacja o prowadzonych działaniach ratowniczych

Podstawowym szczeblem zapewniającym całodobowe udzielanie informacji środkom masowego przekazu jest komenda wojewódzka PSP:
– Rzecznik Prasowy/Oficer Prasowy – w godzinach 7.30-15.30
– Dyżurny stanowiska kierowania – całodobowo

Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu

mł. bryg. Arkadiusz Piętak
tel. kom. 667 672 464
tel. miejski 56 658 01 00
email: rzecznik@kujawy.psp.gov.pl


WAŻNE:
Informację o prowadzonych przez straże pożarne (PSP, OSP) działaniach ratowniczych na terenie województwa przekazuje Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami!
Informację o prowadzonych przez straże pożarne (PSP, OSP) działaniach ratowniczych na terenie danego powiatu może przekazywać Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta miejskiego/powiatowego PSP, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami

Na miejscu prowadzenia działań ratowniczych

Za przekazywanie informacji środkom masowego przekazu na miejscu prowadzenia działań ratowniczych odpowiedzialny jest Kierujący Działaniem Ratowniczym (oznakowany specjalną kamizelką)
lub
rzecznik prasowy/oficer prasowy – jeżeli jest na miejscu

Kierujący Działaniem Ratowniczym/Rzecznik Prasowy/Oficer Prasowy może wyrazić zgodę na wejście dziennikarzy na teren działań ratowniczych:
– w pełnym lub ograniczonym zakresie
– z uwzględnieniem zgody właściciela (administratora) obiektu/terenu
Zgoda ta nie jest wymagana wobec dziennikarza zbierającego informacje, nagrywającego dźwięk, fotografującego lub filmującego miejsce wykonywania czynności na terenie ogólnodostępnym.

Informacja o działaniach prowadzonych przez PSP, innych niż działania ratownicze

Informację o działaniach prowadzonych przez PSP (porady, wyjaśnienia itp.) udziela Rzecznik Prasowy lub Oficer Prasowy właściwego komendanta wojewódzkiego/miejskiego/powiatowego PSP. Zapytania można kierować:
– pisemnie
– drogą telefoniczną
– drogą faxową
– drogą elektroniczną

w godzinach pracy, tzn. 7.30-15.30. Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona niezwłocznie, zgodnie z terminami określonymi w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)