Podpisanie umów w ramach Programu Priorytetowego Mały Strażak 2019