Porozumienie w sprawie współpracy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych