Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy