Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu oraz ślubowanie nowo przyjętego strażaka w KP PSP Mogilno