Przysięga wojskowa żołnierzy OT 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej