Raport dobowy

Raport z dnia: 2019-11-13
Pożary 7 Zag. miejscowe 31 Alarmy fałszywe 4
małe 7 małe 4 złośliwe 1
średnie 0 lokalne 27 w dobrej wierze 2
duże 0 średnie 0 z instalacji wykrywania 1
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0