Raport dobowy

Raport z dnia: 2020-05-23
Pożary 20 Zag. miejscowe 50 Alarmy fałszywe 4
małe 20 małe 0 złośliwe 0
średnie 0 lokalne 50 w dobrej wierze 2
duże 0 średnie 0 z instalacji wykrywania 2
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0