Raport dobowy

Raport z dnia: 2019-07-21
Pożary 24 Zag. miejscowe 45 Alarmy fałszywe 7
małe 21 małe 13 złośliwe 0
średnie 3 lokalne 31 w dobrej wierze 4
duże 0 średnie 1 z instalacji wykrywania 3
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0