Raport dobowy

Raport z dnia: 2020-01-23
Pożary 12 Zag. miejscowe 28 Alarmy fałszywe 5
małe 10 małe 5 złośliwe 0
średnie 2 lokalne 21 w dobrej wierze 2
duże 0 średnie 2 z instalacji wykrywania 3
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0