Raport dobowy

Raport z dnia: 2020-04-01
Pożary 19 Zag. miejscowe 49 Alarmy fałszywe 2
małe 19 małe 4 złośliwe 0
średnie 0 lokalne 45 w dobrej wierze 2
duże 0 średnie 0 z instalacji wykrywania 0
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0