Raport dobowy

Raport z dnia: 2019-09-16
Pożary 13 Zag. miejscowe 45 Alarmy fałszywe 6
małe 12 małe 2 złośliwe 0
średnie 1 lokalne 43 w dobrej wierze 4
duże 0 średnie 0 z instalacji wykrywania 2
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0