Spotkanie z udziałem Przewodniczących wojewódzkich struktur związków zawodowych