Strażak z KP PSP w Chełmnie – odebrał odznakę “Honorowy Dawca Krwi”