Uroczyste przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP w Samsieczynku