Uroczyste przekazanie pojazdu dla jednostki OSP w Ciężkowie.