WOJEWÓDZKIE OBCHODY 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ