Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i senioralnym”