XIII Ogólnopolski Turniej 4 Wspinalni w Drabinie Hakowej