Zebranie NSZZ Solidarność województwa kujawsko – pomorskiego