“Zintegrowane działania służb w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia”. Chełmno.