Dezynfekcja Urzędu Skarbowego oraz OSz KW PSP w Toruniu