Działania Państwowej Straży Pożarnej wspomagające profilaktykę koronawirusa COVID-19