Działania świeckich strażaków w związku z koronawirusem c.d.