HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU