Wydział Kadr

mł. bryg. mgr Ewa Raciniewska

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580170


kpt. mgr Violetta Paga

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580171