Kolejna dostawa środków ochrony indywidualnej dotarła do KW PSP w Toruniu