Wydział Kwatermistrzowski

st. kpt. Tomasz Beciński

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580144


kpt. Jakub Olszewski

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580149