Medale i odznaczenia dla strażaków. Kolejne dofinansowania jednostek OSP ze strony WFOŚiGW.