Odznaczenia dla strażaków, vouchery dla jednostek ochotniczych straży pożarnych