Wydział Operacyjny

st. bryg. mgr inż. Marek Rusoń

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580163


st. kpt. mgr Krzysztof Rutkowski

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580191