Wydział Organizacji i nadzoru

mł. bryg. mgr inż. Adam Kiełbasiewicz

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580153


mł. bryg. mgr Artur Kiestrzyn

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580180